سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مصیب فتحی – دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی،دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه
نسیبه کنعانی – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه گیلان

چکیده:
روند صنعتی شدن بافت سنتی خوزستان به تغییراتی در فرهنگ ، معماری و آداب و رسوم این مناطق منجر شده است. این تحولات به زندگی جمعی و فردی مردم رسوخ کرده و جامعه را به تعاملی با مدرن شدن سوق داده است.متأسفانه بافتهای فرهنگی مجاور پالایشگاه،دستخوش تحولات عظیم و نفوذ نگرش کسانی شد که احاطه ای به شیوه زندگی مردم این مناطق نداشتند و مستقیم یا غیرمستقیم بر سبک زندگی آنها تأثیر نهادند و منجر شد پیشینه فرهنگی گذشته آنها کمرنگ تر شود.در این میان سیر تحول فرهنگ پذیرایی از مهمان، در گذر زمان توجهی خاص میطلبد زیرا متشکل از عواملی است که نشاندهنده تعامل خانواده ها در گذشته و حال بوده است. این پژوهش در صدد بازشناخت آن اصالتها از منظر آداب و رسوم مهمانداری و صله رحم دارد که کالبدی متوازن و متعادل و همخوان با مقیاس انسانی به معماری بطن جامعه داده و از همه مهمتر معنویتی فراتر از مفاهیم مادی به انسان القا میکند که جهانبینی مادی و صنعتی قادر به پاسخگویی به آن نمیباشد.این نوشتار از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مرور متون و منابع به عنوان ابزار جمعآوری اطلاعات در بستر مطالعات کتابخانهای،همچنین از اسناد تصویری،مشاهده و مصاحبه در بستر مطالعات میدانی سود جسته است.