مقاله تحولات ژئوپليتيکي حاکميت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تحولات ژئوپليتيکي حاکميت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله حاکميت
مقاله دولت
مقاله مرزهاي سياسي
مقاله دموکراسي
مقاله جهاني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زين العابدين عموقين يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حاکميت ملي از جمله مفاهيمي است که از قرار گرفتن در چهارچوب تعريفي واحد مي گريزد. اکثر محققان اين مفهوم را مفهوم مبهم و انتزاعي مي دانند. حقيقت اين است که حاکميت امروزه، به طور فزاينده اي از اهميت محوري براي مباحث ژئوپليتيکي برخوردار است. در اين رابطه مي توان گفت که سرزمين عصاره فضايي حکومت است که با گستره فضايي قلمرو حاکميت دولتي را مشخص مي نمايد. بنابراين، دولت به واسطه حاکميت قوانين و فرامين حکومتي را در قلمرو سرزمين خود به اجرا مي گذارد. گرچه، مشخصه حاکميت پيوسته و دايمي بودن آن است اما، به نظر مي رسد که اين مفهوم در دوره هاي مختلف تحول يافته است. با اين سووال که: عوامل تاثيرگذار بر تحولات ژئوپليتيکي حاکميت کدام اند؟ در مقاله حاضر، رابطه اساسي حاکميت با مرزهاي سياسي، دموکراسي و فرآيند جهاني شدن مورد تحليل قرار خواهد گرفت.