سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دکتر عزت الله عزتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده:

کالینس گری اخیرا کتابی را منتشر کرده و دراین کتاب می گوید هر موضوع سیاسی ژئوپلیتیک است و هر مساله نظامی ژئواستراتژی است و این جغرافیا است که می تواند این دو پدیده عصر ما را پوشش دهد.
بحثی که می خواهیم ارائه کنم بحث نوی است در رابطه با تصویرسازی ژئوپلیتیکی چه جایگاهی دارد.
همانطوری که استحضار دارید هر وقت که یک سیستمی تغییر ساختار می دهد نیاز به یک الگویی دارد این الگو هدفش تصویرسازی ژئوپلیتیکی خواهد بود همانطور که در دوران جنگ سرد الگوی جنگ سرد، الگویی شد برای تصویرسازس ژئوپلیتیک. و ما دوران آرامش خوبی را داشتیم در آن دوران و امروزه همه درست مثل از هم پاشیدگی شوروی که وقتی صحبت از آن می شود نگران هستند که چرا آن وضع بهم خورد. و ما این وضع را در آینده در دنیا خواهیم دید.چون دوران جنگ سرد با تمام مشکلاتی که داشت حالا متوجه شدندکه ما دوران بدتری در پیش داریم نگرانی ها خیلی بیشتر شد. به عبارت ساده تر جغرافیای جنگ جایش را به جغرافیای صلح داردمی دهد در این جغرافیا صلح درست است که دو ابرقدرت ظاهرا رقابت ها را کنار گذاشته اند. ولی متاسفانه پنج قدرت رقابت ها را در منطقه جغرافیایی در بسیار محدودتری شروع کردند و از آنجایی که کشور ما و منطقه ما همیشه از یک جهت و متاسفانه از سوی دیگر باز در مرکز این تفکرات استراتژیک و این الگو سازی برای تصویر سازی ژئوپلیتیکی قرار گرفته است.