مقاله تحولات ژئوپوليتيک و جايگاه جديد ژئوپوليتيکي منطقه پاسيفيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تحولات ژئوپوليتيک و جايگاه جديد ژئوپوليتيکي منطقه پاسيفيک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپوليتيک
مقاله هارتلند
مقاله اوراسيا
مقاله خاورميانه
مقاله آسياي جنوب شرقي
مقاله اقيانوسيه
مقاله پاسيفيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مديرشانه چي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، ابتدا تعاريفي از ژئوپوليتيک ارايه و به شکل گيري مقولات جديد ژئوپوليتيکي و تحولات حادث در ژئوپوليتيک اشاره مي شود. سپس با عطف توجه به هارتلند در مقام ايده محوري ژئوپوليتيک و ذکر تعاريفي درباره آن، از جابه جايي و گرايش مکاني هارتلند به خاورميانه با توجه به جايگاه و موقعيت اين منطقه در محدوده زماني نيمه دوم سده بيستم سخن به ميان مي آيد. در اين زمينه نمودهايي از توجهات سياسي، اقتصادي و نظامي در قالب برخي سازمان ها، اتحاديه ها و پيمان هاي معطوف يا مختوم به خاورميانه بيان مي شود. گرايش هارتلند به سمت جنوب شرقي با کسب موقعيت جديد ژئوپوليتيکي شرق و جنوب شرقي آسيا و اشاره به زمينه ها و مولفه هاي نيل به اين جايگاه که به لحاظ زماني همزمان با چرخش قرن رخ مي دهد، موضوع بحث بعدي است. سرانجام نقش اقيانوسيه در مقام دنباله طبيعي جنوب شرقي آسيا و قرار گرفتن اقيانوسيه و آسياي جنوب شرقي در منطقه واحدي که از آن با عنوان پاسيفيک مي توان ياد کرد، بررسي و در نهايت از اين منطقه در مقام هارتلند قرن بيست و يکم ياد مي شود.