مقاله تحول تروريسم در روابط بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تحول تروريسم در روابط بين الملل
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروريسم بين المللي
مقاله جهاني شدن
مقاله غيرسرزميني شدن
مقاله تروريسم نوين
مقاله تروريسم جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعيد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تروريسم از جمله مفاهيم مناقشه برانگيز به هنگام تعريف و مطالعه علمي است و مطالعه آن در چارچوب بين رشته اي قرار مي گيرد.به بيان ديگر، براي فهم و بررسي آن مي بايست رويکرد بين رشته اي را استخدام کرد و آن را از دريچه علوم سياسي، روابط بين الملل، حقوق بين الملل، روان شناسي، جامعه شناسي و مانند آن نگريست.
مقاله حاضر به چيستي و چگونگي تحول اين مفهوم در روابط بين الملل مي پردازد و براي اين منظور، تحول عملي آن را در مناسبات بين المللي از قرن نوزدهم تا قرن حاضر بررسي مي کند. اين بررسي با هشت معيار انگيزه، الگوي تحليل، سازمان دهي، استراتژي، تاکتيک، اهداف، سلاح مورد استفاده و قربانيان صورت مي گيرد و در نهايت، نويسنده را به اين فرضيه رهنمون مي سازد که مفهوم تروريسم در مرحله متاخر آن و در گذار به قرن بيست و يکم، از تروريسم بين المللي به تروريسم جهاني متحول شده و عامل اين تحول، غير سرزميني شدن آن در روابط بين الملل است.