مقاله تحول در انديشه توزيع درآمد در قرن بيستم (حرکت از توزيع تابعي به توزيع مقداري درآمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۵۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحول در انديشه توزيع درآمد در قرن بيستم (حرکت از توزيع تابعي به توزيع مقداري درآمد)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع تابعي درآمد
مقاله توزيع مقداري درآمد
مقاله نظريه اقتصادي
مقاله تابع توليد کاب داگلاس
مقاله نظريه سرمايه انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به بررسي دلايل تغيير ساختار در انديشه توزيع درآمد از توزيع تابعي درآمد يعني توزيع درآمد بين عرضه کنندگان عوامل توليد به «توزيع مقداري درآمد» ؛ يعني توزيع درآمد بين افراد يا خانوارها که نيازمند گذشت زماني بيش از يک قرن بوده است، مي پردازد. طي يک قرن گذشته، در تحول انديشه توزيع از تابعي به شخصي، برخي عوامل، نقش تسهيل کنندگي و برخي ديگر نيز نقش بازدارندگي داشته اند. در اين مطالعه هفت عامل تسهيل کننده؛ شامل نياز دولتهاي رفاه، کاستيهاي نظريه توزيع تابعي، بهبود امکانات سخت افزاري و نرم افزاري تحليل درآمد و هزينه، نظريه رشد و نابرابري کوزنتز، نظريه انتخاب فردي فريدمن، نظريه سرمايه انساني بکر و توزيع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جايگاه توزيع تابعي در انديشه نئوکلاسيک و مکتب کمبريج و ابهام در تعريف کاربردي از عدالت توزيعي برشمرده شده اند. گذار نظريه هاي توزيعي در بستر نظريه هاي اقتصاد کلان و اقتصاد خرد مي تواند فصلي از فرايند تکامل علم اقتصاد در اين زمينه طي يک قرن گذشته باشد.