سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرنوش شاکری – شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی-میدان نوبنیاد، کوهستان دوم- شرکت EIED
فرزانه دهقان نیری – مرکز آمار، اطلاع رسانی و اسناد فنی وزارت راه و ترابری- خیابان آفریقا، وز

چکیده:

این مقاله، نشان خواهد داد که چگونه یکی از دو رویکرد "ناب" و یا "چابک" با توجه به نیازهای بازار برای یک زنجیره تامین برگزیده خواهد شد. در حقیقت، این دو رویکرد با یگدیگر کاملا متفاوتند؛ چراکه در اولی، برنده ساز بازار، هزینه است؛ حال آنکه در دسترس بودن و پاسخگوئی سریع به تقاضا، عامل برد در رویکرد دوم به حساب می آید. زنجیره های عرضه چابک، باید نسبت به بازار حساس بوده و لذا باید چالاک و سریع باشند. این بدان معنی است که تعریف "ضایعات" یا "اتلاف" در رویکرد چاب ک با آ نچه در زنجیره عرضه ناب مطرح میشود، دارای تفاوت است. انتخاب "نقطه جدایش" مناسب برای جریان مواد و جریان اطلاعات در زنجیر ههای عرضه، امکان ایجاد یک زنجیره عرضه دوسویه را فراهم خواهد نمود. این زنجیره، شامل زنجیره عرضه ناب(کارا) در سمت جلو و زنجیره عرضه چابک(اثربخش) در سمت عقب م یباشد؛ لذا بهترین حالت، وضعیتی است که این دو زنجیره در نقطه جدایش به هم برسند. مقاله برای روشن شدن موضوع، پس از ارائه مفاهیم، در قالب یک موردکاوی به بررسی چرخه تکاملی زنجیر ههای تامین در بازار کامپیوترهای شخصی و نهایتا دستیابی به رویکرد "ناب/چابک" خواهد پرداخت.