مقاله تحول در فدراليسم روسي؛ مطالعه تطبيقي دوره يلتسين و پوتين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تحول در فدراليسم روسي؛ مطالعه تطبيقي دوره يلتسين و پوتين
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوروي
مقاله روسيه
مقاله فدراليسم
مقاله تمرکزگرايي
مقاله تمرکز زدايي
مقاله بوريس يلتسين
مقاله ولاديمير پوتين
مقاله دميتري مدودف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كولايي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجزيه اتحاد شوروي با دغدغه ناشي از هراس تکرار سناريوي فروپاشي اتحاد شوروي براي رهبران جديد فدراسيون روسيه، همراه بوده است. در نخستين سال هاي پس از استقلال روسيه، رهبران جمهوري هاي خودمختار و استان ها، با استفاده از ضعف قدرت مرکزي، تقاضاهاي استقلال طلبانه خود را افزايش دادند. يلتسين در دوران اتحاد شوروي با رهبران مناطق ائتلافي گسترده ايجاد کرده بود، که پس از فروپاشي هم ادامه يافت. تفاوت سطح توسعه، ظرفيت ها و توانايي هاي هر يک از مناطق، سبب تشديد دشواري شرايط پس از فروپاشي شد. سياست هاي اقتصادي افراط گرايانه براي انتقال به نظام اقتصاد بازاري، بر وخامت اوضاع افزود. در دوره يلتسين جمهوري هاي خودمختار توانستند نهادهاي تقنيني، اجرايي و قضايي خود را حفظ کنند. ولي با به قدرت رسيدن ولاديمير پوتين، دگرگوني در نظام فدراتيو روسيه با سرعت و شدت گسترش يافت. تهديدهاي امنيتي به ويژه در مناطق مسلمان نشين، زمينه را براي تمرکزگرايي جديد پوتين و عبور او از موازين فدراليسم هموار ساخت. در اين مقاله تحول در نظام فدرال روسيه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، با تمرکز بر تفاوت هاي دوره يلتسين و پوتين مورد بررسي قرار مي گيرد. هدف از انجام اين پژوهش روشن کردن روند هاي تداوم و تغيير در نظام فدرال روسيه است. مفروض اصلي اين نوشتار اين است که در پي نابودي نظام کمونيستي و با سپري شدن دوره زمامداري يلتسين، پوتين روند تمرکزگرايي و عبور از استانداردهاي نظام فدرال در روسيه را تقويت کرده است.