سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین مزروعی – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

اقتضائات محیطی، تحول سازمانی را بایسته می دارد و تحول سازمان باعث تداوم و تکامل سازمان می گردد. تحول در سازمانی که پیچیدگی و عدم قطعیت از ویژگی های طبیعی آن می باشد، امر آسانی نیست. نگرش سیستمی، بسترساز مطالعه و برنامه ریزی برای تحول در سازمان می باشد. برای مطالعه و مدیریت سازمان ها می توان به ترتیب سه وضعیت را فرض نمود: ۱-گرایش به فنا (زوال) ۲- تعادل پویا ۳- تکامل در تحول سازمان باید از هر وضعیت به وضعیت برتر دست یافت برای این مهم، با استفاده از نگرش سیستمی، راه کارهای قابل استفاده به شرح زیر میب اشد: ۱-بازبینی سازمان با ملاحظه اهداف آن ۲-مبادله دائم با محیط ۳- دریافت بازخور و انعطاف پذیری سازمان ۴- طراحی ساختار سازمان با ملاحظه روابط اجزای آن .