مقاله تحول شرایط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تحول شرایط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوه قاهره
مقاله غير قابل پيش بيني بودن
مقاله خارجي بودن
مقاله فقه اماميه
مقاله حقوق فرانسه
مقاله الزامات خارج از قرارداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نوري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط قوه قاهره نقشي مهم در شناساندن تاثير اين عامل در مسووليت اشخاص دارد، مطالعه آرا جديد و دکترين در حقوق فرانسه حکايت از تلقي جديد از دو عنصر قابليت پيش بيني ضرر و خارجي بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدين سان عنصر قابليت پيش بيني در تحقق مسووليت و عدم آن در معاف شدن از مسووليت در اين حوزه، ديگر موثر نيست و بلکه غير قابل پيش بيني بودن، اماره اي بر غير قابل دفع بودن است. اين تفکر در فقه اماميه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بي هيچ دخل و تصرفي در قانون مجازات اسلامي وارد شده است. خارجي بودن نيز شرط مسووليت ناشي از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمي شود، هر چند اين عنصر، در مسووليت ناشي از فعل غير و اشيا هنوز شرط اثر گذار است.