سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد جهانگیری – استادیار گروه زمین شناسی
ناصر اشرفی – دانشجوی دکترای پترولوژی

چکیده:

آتشفشان سهند از آتشفشانهای جوان در قسمت شمالی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر می باشد که از اواخر میوسن تا پلیستوسن بصورت متناوب دارای فعالیتهای انفجاری و خروج گدازه بوده است. ترکیب گدازه های سهند از آندزیت تا داسیت و ریوداسیت تغییر می کند که داسیت ها دارای فراوانی بیشتری می باشند مواد پیروکلاستیک سهند از ماسه های آتشفشانی رسهای لاپیلی دار، پامیس، کنگلومرا با قطعات سنگهای آتشفشانی سخت نشده لاپیلی های هسته دار، ایگنمبریت و لاهار تشکیل شده اند که اجاز ان ها را مواد عارضه ای همزاد و ژونیل تشکیل میدهند.