مقاله تحول كاركردهاي حروف اضافه و ربط در شعر معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: تحول كاركردهاي حروف اضافه و ربط در شعر معاصر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متن ادبي
مقاله دستور زبان
مقاله حروف اضافه
مقاله ادبيات معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبارک وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث اصلي اين مقاله مربوط به «حروف اضافه و حروف ربط» در زبان فارسي است و مقوله اي تازه را در زمينه تحول كاركردهاي حروف در ادبيات معاصر ايران مطرح مي کند. ادب فارسي هميشه حروف را در بحث دستور زبان مطرح كرده است؛ اما در اين مجال تلاش بر آن است كه نشان داده شود، ادبيات معاصر، حروف را در حوزه معاني و بيان و بديع وارد مي كند.