مقاله تحول نامگذاري فرزندان در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تحول نامگذاري فرزندان در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحولات فرهنگي
مقاله تحولات نسلي
مقاله تحولات نام گذاري
مقاله دوره تاريخي
مقاله نسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: افشار سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند تغيير و تحول نام هاي افراد مي تواند نشان دهنده فرآيند تغييرات اجتماعي و فرهنگي در نظام اجتماعي باشد. در اين تحقيق با مطالعه موردي نام گذاري فرزندان در شهر تهران، به مقايسه ارزش هاي نسل هاي پس از انقلاب پرداخته مي شود. بر اساس نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، ۴۰۰ نفر به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شدند. با بررسي تاثير دوره تاريخي، جنسيت و منطقه مسکوني در ميزان تحول ارزش هاي نسل هاي پس از انقلاب به بررسي نام ها پرداخته و نتايجي که به دست آمد، مبين آن بود که مردان بيش از زنان داراي نام هاي اسلامي – مدرن اند. بر اين اساس در دوره انقلاب، کودکان بيشتر نام هاي اسلامي داشته ولي در دوره اصلاحات، بر ميزان نام هاي غربي افزوده شده است. علاوه بر آن، فرزندان مناطق جنوبي شهر تهران بيشتر داراي نام هاي اسلامي – سنتي و اکثر افراد ساکن در مناطق شمالي، براي کودکانشان نام هاي ايراني – مدرن برگزيده اند.