مقاله تحول نقش هاي جنسيتي زنان و سلامت رواني خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن و فرهنگ از صفحه ۵۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تحول نقش هاي جنسيتي زنان و سلامت رواني خانواده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش هاي جنسيتي
مقاله زنان
مقاله سلامت رواني
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي عوامل تاثيرگذار بر تحول نقش هاي جنسيتي زنان و آثار مثبت و منفي اين تحول نقش، بر سلامت روان خانواده، و همچنين ارايه راهكارهايي جهت كاستن از آثار منفي آن بود. مرور پژوهش هاي انجام شده در زمينه تحول نقش هاي جنسيتي نشان داد كه تحول نقش در زنان، در کنار دستاوردهاي مثبتي چون گسترش نسبي حقوق اجتماعي، افزايش قدرت اقتصادي و سطح تحصيلات آنان، کاهش خشونت خانگي نسبت به زن و افزايش خودباوري و اعتماد به نفس در زنان، منجر به پي آمدهاي منفي مانند کاهش حضور زوجين در کنار هم در خانه، افزايش نزاع بر سر قدرت بين زوجين، افزايش رفتار جنسي پرخطر و تا حدودي بالا رفتن سن ازدواج گرديد. بررسي اجمالي پديده هاي مرتبط با تغيير نقش هاي جنسيتي زنان، نشان داد كه فرهنگ سازي و به کارگيري جدي فرامين اصيل اسلامي در مورد نقش هاي جنسيتي، تغيير باورهاي سنتي نامطلوب در مورد زنان، افزايش سطح تحصيلات آنان، دقت نظر زنان در تنظيم برنامه شغلي به گونه اي که به وظيفه خطير مادري آنها لطمه نزند، حمايت بيشتر مردان از همسران شاغل خود، و به طور كلي ميانه روي در تغيير نقش هاي جنسيتي، مي تواند به عنوان راه هايي براي کاهش اثرات منفي تحول نقش هاي جنسيتي و در نتيجه حفظ سلامت خانواده در نظر گرفته شوند.