مقاله تحول و دگرديسي در نماي جامعه شناختي شيعيان عراق در قرن بيستم (علل ـ پيامدها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: تحول و دگرديسي در نماي جامعه شناختي شيعيان عراق در قرن بيستم (علل ـ پيامدها)
این مقاله دارای ۴۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عراق
مقاله شيعيان
مقاله ساختار اجتماعي
مقاله جنبش سياسي
مقاله حزب بعث
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادفر سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دنبال استقلال عراق از امپراتوري عثماني و تشکيل نظام سلطنتي در اين کشور، شيعيان عراق نيز در موقعيت جديدي قرار گرفتند. در زمان حکومت پادشاهي و عصر جمهوري به واسطه سياست هاي دولت هاي حاکم بر عراق، تغييرات عمده اي در ساخت اجتماعي جامعه شيعي اين کشور رخ داد که از جمله اين تغييرات به افزايش روند شهري شدن اين جامعه مي توان اشاره نمود. تحول و دگرديسي در نماي جامعه شناختي شيعيان عراق از جمعيتي اکثرا روستايي به جمعيتي اکثرا شهري در کنار وقوع برخي از رخدادها و پديده هاي سياسي و فکري در عرصه داخل و خارج از عراق، در طي قرن بيستم، شيعيان اين کشور را در موقعيت جديدي قرار داد. واکنش شيعيان در برابر اين تحولات منجر به ايجاد شرايط تازه اي گرديد که فهم اين شرايط در تحليل نهايي سرنوشت جامعه شيعي عراق در قرن بيستم تاثيرگذار خواهد بود. در مقاله پيش روي تلاش گرديده تا ضمن بررسي اين شرايط، تاثيرات آن بر ساختار اجتماعي و تحولات سياسي شيعيان عراق مورد توجه قرار گيرد.