مقاله تحول کارکردهاي پليس در پرتو نظريه هاي امنيت خرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تحول کارکردهاي پليس در پرتو نظريه هاي امنيت خرد
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله کارکرد اجتماعي
مقاله نظريه هاي امنيت خرد
مقاله امنيت فردي
مقاله امنيت انساني
مقاله امنيت عمومي
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله امنيت سرزميني
مقاله امنيت داخلي
مقاله امنيت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غراياق زندي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پليس به عنوان نيرويي اجتماعي، کارکردهايي دارد و تابع پيامدهاي ناشي از تحولات و تغييرات اجتماعي است. بنابراين، امر معقول اين است که پليس نيز همانند ديگر نيروهاي اجتماعي با آنها همگون گردد، کارکردهايش را با نيازهاي امنيتي جديد تسهيل نمايد و با چالش هاي جديد مقابله نمايد. پليس به عنوان نيرويي امنيتي بايد از منظر امنيتي مورد بحث قرار گيرد. اين مقاله، به اين پرسش مي پردازد که چگونه مي توان تحول کارکردهاي پليس را از منظر تحليل نظريه هاي امنيت خرد، تبيين نمود؟
براي اين کار چهار بحث کارکردهاي اصلي و سنتي پليس، کارکردهاي جديد پليس، کارکردهاي اجتماعي پليس و رابطه پليس با امنيت ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.