مقاله تحويلي نگري در تعريف دين، از ديدگاه دين پژوهان معاصر غرب (مطالعه پنج نظريه پرداز موثر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه ديني از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحويلي نگري در تعريف دين، از ديدگاه دين پژوهان معاصر غرب (مطالعه پنج نظريه پرداز موثر)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحويلي نگري
مقاله امر قدسي و اتو
مقاله امر دنيوي و الياده
مقاله کثرت گرايي ديني هيک
مقاله تيليخ و امر غايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قراملكي احدفرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: سياري سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور کلي، هيچ گستره اي از انديشه، از دام تحويلي نگري مصون نمانده است. مطالعات دين نيز از اين امر مستثني نيست. اين مقاله مي کوشد اين معضل را در حوزه تعريف دين بررسي نمايد. براي تبيين و توضيح اين مطلب، تعاريف دين شناسان و انديشمنداني مورد بررسي قرار مي گيرد که در چارچوب مکتب هاي گوناگوني انديشيده اند. رودلف اتو که از طريق تحليل شهودي، پديدارشناختي و روان شناختي تجارب دين، امر مقدس را تعريف مي کند در جنبه هاي ناعقلاني تجارب عرفاني دچار افراط مي شود و نمي تواند تعريفي فراگير و شايسته پيچيدگي هاي دين ارايه دهد. الياده مفهوم امر قدسي را بسط مي دهد و امر قدسي را مقابل امر دنيوي قرار مي دهد، اما او نيز نمي تواند تعريفي منسجم و همگون ارايه دهد. جان هيک به اين نتيجه مي رسد که يافتن تعريف مشترک، که همه اديان را دربرگيرد، ممکن نيست و بنابراين به جاي دين واحد، از اديان سخن مي گويد و ويژگي هاي شايع اديان را برمي شمارد. ويتگنشتاين دين را نهادي نظام مند نمي داند و به جاي دين، از عمل ديني سخن مي گويد و دين را به عمل تحويل مي دهد و خصايص عمل ديني را برمي شمارد. تعريف پل تيليخ از دين، انعکاس دو معنا از آن است: دين در معناي عام، امري غايي و در معناي خاص، وجهي از روح بشر است. با فراديدگاه مي توان از تحويلي نگري تا حدي مصون ماند. اين امر از طريق رهيافت ميان رشته اي فراهم مي شود. فراديدگاه و رهيافت ميان رشته اي ادعاي کمال ندارند، اما مي توانند به کامل شدن گام به گام تعاريف دين از طريق يک فرآيند سيستميک و پويا کمک کنند.