سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک حمیدی – شرکت مهندسی پی آور

چکیده:

بهسازی و تحکیم رسهای سست محل احداث ساختمان انبار شکر خام در کارخانه شکر میرزا کوچک خان با نصب نوارهای زهکش قائم پیش ساخته، پیش بارگذاری و پمپاژ آب از چاه های زهکش بصورت سه بعدی انجام پذیرفت. هزینه و مدت زمان انجام این عملیات از سایر روشهای ممکن بسیار کمتر بود . مقادیر نشست اندازه گیری شده، زمان بسیار کوتاه برای رسیدن به تحکیم صد در صد و تطابق روند نشست با پیشبینی ها حکایت از ارزشهای بسیار زیاد این روش در عملیات پی س ازی دارند . در این مقاله این عملیات بهسازی زمین محل احداث انبار بطور کامل شرح، بررسی و تحلیل خواهد شد.