سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن توفیق – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

در اثر فرایند تکراری تزریق آب به لایه های نفوذپذیر خاک و برداشت آب از انها، لایه های رس بستر تحت تاثیر بارگذاری متناوب ناشی از جریان رو به پایین آب و تغییر در وزن مخصوص خاک قرار می گیرد. دراین مقاله ابتدابا استفاده از یک سری فرضیات، یک معادله دیفرانسیل ناهمگن غیر خطی برای تحکیم لایه های رس نرم تحت بارگذاری وابسته به زمان ارایهشده و سپس روی روش های مختلف حل آن و موانع پیش رو بحث شده است. در کنار معرفی روش عددی، یک نمونه از روش های تحلیلی معادله ی مزبور ارایه گردیده است. این معادله نشان میدهد که ضریب تحکیم علاوه بر خصوصیات تراکم پذیری و نفوذپذیری ، به مقدار سربار و فشار آب منفذی بستگی داشته و در طی فرایند تحکیم به طور مرتب درحال تغییر است.