سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، عضو هیئت علمی گروه معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ک
مرتضی خسروی – دانشجوی کارشناسی رشته معدن، گرایش استخراج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ک

چکیده:

طراحی و تحلیل پایداری شیروانی ها یکی از کاربردهای مهم علوم مکانیک خاک و مکانیک سنگ می باشد. پایداری شیروانی های سنگی در پروژه های مختلف عمرانی مثل سد سازی، راهسازی و نیز معادن روباز نقش اساسی دارند. اگر چه در روش های تحلیل پایداری و شیوه های پایدار سازی در پروژه های مختلف تفاوتهایی وجود دارد ولی همگی آنها بر پایه و اصول و قواعد مکانیک سنگ استوار است.در این مقاله ابتدا منطقه محمد آباد مسکون از لحاظ زمین شناسی و تکنونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس دلایل رانش در منطقه بیان شده است و با استفاده از روش بیشاب پایداری این شیروانی مورد تحلیل قرار گرفته است .