سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین زادغفاری – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشا
یونس حق روان – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشا
محمد حسین خبازی – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشا
جواد چیت ساز – مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی ، پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشا

چکیده:

در این مقاله تخریب ازن مازاد سیستم های تزریق گاز ازن (برای تصفیه و گندزدایی) در راکتورهای کاتالیزوری و گرمایی – کاتالیزوری بصورت تئوری و آزمایشگاهی بررسی شده و در نهایت با استفاده از داده های حاصل از آنها راکتورهای کاتالیزوری و گرمایی – کاتالیزوری در مقیاس صنعتی طراحی و ساخته شده اند . کاتالیزورهای مورد استفاده برای این کار اکسیدهای نیکل و منگنز بر پایه گاما – آلومینا بوده که در صدهای وزنی ۷و۱۰ ساخته شده و برای آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به اینکه وجود رطوبت در جریان گاز ورودی به راکتور نقش عمده ای در افت راندمان تبدیل ازن به اکسیژن دارد . برای جلوگیری از این امر دمای گاز ورودی تا بالای دمای شبنم آن بالا برده می شود که این کار در راکتورهای گرمایی – کاتالیزوری صورت می گیرد.