سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شناور – تبریز‐ شرکت پتروشیمی تبریز‐ مرکز پژوهش‐
محمد رضا حدادی –
ناصر هراثی –
حیدر رنجبر –

چکیده:

پلی بوتادی ان رابر (PBR) در اثر فرتوتی نوری تخریب گردیده و باعث افت خواص در محصول نهایی پلی استایرن ضربه پذیر (HIPS) میگردد. در این کار جهت بررسی اثر تخریب نوری PBR و اثر آن بر خواص مکانیکی PBR ،HIPS تخریب شده با نور پس از آسیاب و انحلال در مونومر استایرن پلیمریزه میگردد. نتایج آزمونهای حلالیت و ویسکوزیته حاکی از ساختار شبکه ای PBR تخریب شده میباشد. بررسی کیفی محصول نهایی ظهور تعداد زیادی ذرات غیر قابل ذوب را نشان میدهد. طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) نشان میدهد که در اثر فرتوتی نوری، کاهش مقدار پیوندهای غیر اشباع ترانس از پیوندهای سیس و وینیل بیشتر میباشد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) از محصول نهایی HIPS نشانگر حضور ذرات PBR با اندازه و اشکال خاص میباشد. با توجه به حضور موضعی این ذرات آزمون استحکام ضربه (Izod) ناچ دار تفاوت خاصی را نشان نمیدهد.