سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر نیک‌آذر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی مهندسی شیمی، ایران، تهران، خیابان
بابک صفری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی مهندسی شیمی، ایران، تهران، خیابان
بابک بنکدارپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهی مهندسی شیمی

چکیده:

شش ترکیب مختلف از پلی‌اتیلن و نشاسته به همراه مقادیری از تولید کننده‌های رادیکال آزاد و عامل اتصال سنتز شد. درصد نشاسته در ترکیب مذکور از ۵ تا ۴۰ درصد متغیر اتس. از نمونه‌ها تست کشش و تصاویر SEM به عمل آمد. نمونه‌ها در معرض کشت قارچ قرار گرفتند و پس از کشت نیز مجددا تست کشش و تصاویر SEM تکررا شدند. تصاویر SEM نشان می‌دهند که در تمام موارد نمونه‌ها مورد حمله قرار گرفته و تخریب شدند. مقادیر تست کشش نشان می‌دهد که افزودن حدود ۲۰% نشاسته باعث تخریب قابل توجهی می‌شود. بیشترین مقدرا تخریب در ترکیب با ۴۰ درصد نشاسته مشاهده شد.