سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحیده قانونی – دپارتمان مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
اکرم نجفی –
محمدهادی موید –

چکیده:

یکی از شیوه های رایج در بررسی تاثیر مخرب یون کلر در پسیویتی در الیاژهای اهنی بخصوص فولادهای زنگ نزن بواسطه وقوع خوردگی موضعی بررسی چگونگی تخریب پسیویتی فولاد ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک در حضور غلظتهای مختلف از یون کلر می باشد بررسی رویینگی فولاد ساده کربنی با بکارگیری ازمونهای پلاریزاسیون با پتانسیل متغیر و پلاریزاسیون با پتانسیل ثابت درمحلول یک مولار اسید سولفوریک در غلظتهای صفر ، ۰٫۰۰۰۱ ، ۰٫۰۰۱ ، ۰٫۰۱ ، ۰٫۱ مولار از اسید کلریدریک در دمای محیط برای این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته شده است نتایج نشان میدهد یون کلر اضافه شده به محلول اگرچه تاثیر اندکی در تغییرات شدت جریان بحرانی رویین شدن دارد اما بشدت باعث افزایش شدت جریان رویینگی می گردد. این تاثیر بخصوص از ۰٫۰۰۱ مولار بیشتر دیده شده است.