سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر شهامت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

از آنجا که موضوعات مربوط به پایداری توسعه و جهانگردی به مسائلی شتابان و تاثیر گذار در قرن بیست و یکم تبدیل شده است توسعه واحدهای درسی جهانگردی چند رشته ای یا میان رشته ای و اعطای درجه تحصیلی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است چنین مطالعات بین رشته ای متضمن توسعه روابط نزدیک و تنگاتنگ بین کارکردهای مختلف و فعالیت های متنوع از قبیل بازاریابی حسابداری مدیریت عملیات امور مالی و بودجه بندی و بین رشته های گوناگون از قبیل جغرافیا روانشناسی جامعه شناسی مردم شناسی مدیریت، معماری و برنامه ریزی است ریچیه، ۱۹۸۱ لیپر۲۰۰۰ ، پرزکلاسکی ۱۹۹۳ بنابراین چالشهای عمدها ی در رابطه با گونه های دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانشجویان جهانگردی و دست اندرکاران اجرایی صنعت توریسم بروز می کند همچنین چالشهایی درزمینه انواع آموزش و برنامه های آموزشی مورد نیاز برای ایجاد توسعه و اجرای یک چارچوب منسجم و به هم پیوسته برای جهانگردی پایدار به منصه ظهور می رسد.