سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسروش قاضی نوری – دانشکده ی مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
ماندانا آزادگان مهر – دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

استفاده از خدمات مراکز رشد یا انکوباتورها از مهمترین راهکارهای حمایت و توسعه شرکت های تازه تاسیس تکنولوژی محور است. در راستای شناسایی و تبیین خصوصیات لازم انکوباتورها، جهت پاسخگویی به نیازهای این دسته از شرکت ها، از نظرات دو گروه صاحبان وموسسین شرکت های تازه تاسیس تکنولوژی محور و صاحب نظران و محققین حوزه سیاستگذاری استفاده گردیده و با ترکیب نظرات این دو گروه، با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی فازی، بین گزینه های سیاستی مرتبط اولویت بندی صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو مولفه ی تخصصی بودن مراکز رشد و مشارکت آنها در منافع حاصل از موفقیت شرکت ها، بیشترین اهمیت را دارند که با افزایش عمق و بهبود کیفیت خدمات مراکز رشد، دسترسی شرکت های تازه تاسیس تکنولوژی محور را به شایستگی های مورد انتظار، فراهم می آورند