مقاله تخصيص بهينه آب سد طرق بين مصارف شهري و کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي دومرحله اي فازي با پارامترهاي بازه اي در شرايط عدم حتميت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تخصيص بهينه آب سد طرق بين مصارف شهري و کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي دومرحله اي فازي با پارامترهاي بازه اي در شرايط عدم حتميت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي تصادفي
مقاله روش فازي
مقاله پارامترهاي بازه اي
مقاله عدم حتميت
مقاله نبود حتميت
مقاله سد طرق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كهخا احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، مديريت آب سد طرق با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي دومرحله اي فازي با استفاده از پارامترهاي بازه اي و تحت شرايط عدم حتميت (نبود حتميت) مورد بررسي قرار گرفت. اين مدل از ترکيب دو مدل برنامه ريزي فازي و پارامترهاي بازه اي در چارچوب بهينه سازي تصادفي دومرحله اي تشکيل شده است. به کارگيري خط مشي از پيش تعريف شده در طي فرآيند بهينه سازي و استفاده از پارامترهاي بازه اي افزون بر کاربرد احتمالات در شرايط عدم حتميت از مزيت هاي اين تکنيک نسبت به ساير تکنيک هاي بهينه سازي است. افزون بر آن، مدل IFTSP آلترناتيوهاي تصميم گيري تحت مقادير مختلف کمبود آب را ارايه مي كند. داده هاي مطالعه از سازمان آب منطقه اي مشهد و براي سال هاي ۶۷ تا ۸۵ جمع آوري شد. نتايج نشان داد سود بخش شهري نسبت به تغييرات تخصيص آب حساس تر است. هم چنين در ۱۶٫۰ درصد حالت ها (احتمال وقوع سال تر)، هيچ مصرف کننده اي دچار کمبود آب نخواهد شد. در ۶۶٫۰ درصد موارد مصرف کننده شهري و در ۱۸٫۰ درصد موارد (احتمال وقوع سال خشک) هر دو مصرف کننده دچار کمبود آب خواهند شد. سرانجام اگر مدير سيستم به صورت محافظه کارانه عمل کند، در آينده کمبود آب کمتري رخ خواهد داد. ارايه راه کارهايي براي رويارويي با اين بحران ضروري به نظر مي رسد.