سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین اطهری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا موحدی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

طراحی محصول قابل اعتماد ، هدف اصلی در هر مرکز طراحی مهندسی می باشد . بهینه سازی تلرانسهای تخصیص داده شده به اجزاء مجموعه نقش اصلی را در تولید محصول با کمترین هزینه و کیفیت مطلوب ایفا می کند . تخصیص تلرانسی روشی است که خواسته های طراحی محصول را که بصورت تلرانس در مناطق بحرانی مونتاژ بیان می شود ، به تلرانسها در تک تک اجزاء تشکیل دهنده محصول ارتباط میدهد . در این بین ، از روشهای تحلیل تلرانسی نیز برای بررسی صحت کارکرد مجموعه با تلرانسهای تخصیص داده شده استفاده می شود . در این مقاله ، تخصیص تلرانسی با بهینه سازی تابع هزینه – تلرانس با در نظر گرفتن قید مربوط به کیفیت محصول و سایر قید های مربوط به تولید از جمله انتخاب فرایند تولید ، به روش الگوریتم ژنتیک انجام شده است . کارایی روش ارائه شده با ذکر مثال نشان داده شده است .