سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی روستایی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
سیدمحمدرضا رفیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت

چکیده:

در اکثر بازارهای توان راکتیو ژنراتورها باید بخشی از ظرفیت توان راکتیو خود را به صورت اجباری و بدون انتظار دریافت هزینه در اختیار بهره بردار شبکه قرار دهند . هیچ قانون مشخصی
برای تعیین مقدار اجباری تولید توان راکتیو ژنراتورها وجود نداشته و به صورت تجربی توسط بهره بردار یک ضریب قدرت یکسان برای همه واحدها در نظر گرفته می شود . تعیین محدوده اجباری با توجه به شرایط بازار و سهم هر تولید کننده در بازار توان اکتیو سبب افزایش رقابت و شفافیت بازار توان راکتیو خواهد شد . در این مقاله یک روش جهت تخصیص عادلانه توان راکتیو بین ژنراتورها ارائه می شود . در این روش توان راکتیو تولیدی ژنراتورها به دو مولفه تقسیم می شود . مولفة اول، توان راکتیوی است که واحد جهت پشتیبانی تولید توان اکتیو خود به شبکه تزریق می نماید . در واقع این مولفه همان مقدار اجباری تامین توان راکتیو بوده و به خاطر پوشش تلفات توان راکتیوی است که به خاطر تولید توان اکتیو واحد ایجاد می شود . مولفة دوم مقدار توان راکتیوی است که واحد به منظور تامین نیازمندیهای شبکه و بار تولید می نماید . جهت تعیین مولفة اول،روش ردیابی توان اکتیو تعمیم داده شده و برای تخصیص تلفات توان راکتیو بکار برده می شود . قابلیت روش پیشنهادی با انجام شبیه سازی بر روی یک شبکة ۷ باسه نمونه و همچنین شبکة برق استان خوزستان مطالعه خواهد شد .