سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین شهرابی فراهانی – دانشجوی دکترای مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلا
داود نصیری – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
سیدمحمود هاشمی نژاد – استادیار گروه مهندسی هوافضا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

طراحی مفهومی، مرحله واسط بین نیاز مشتری و نیازهای مهندسی در طراحی می‌باشد. در طراحی‌های پیچیده نظیر ماهواره که از چندین تیم تخصصی استفاده می‌شود، طراحی مفهومی آنها به علت گستردگی مباحث، علاوه بر اطلاعات کافی از تمامی زیرسیستم‌ها نیاز به تجربه بالا دارد. در این مقاله قابلیت اطمینان تعریف شده از طرف مشتری برای یک ماهواره نمونه در مرحله طراحی مفهومی به نیاز زیرسیستمها از این منظر تبدیل می‌گردد. بعبارتی دیگر مقادیر قابلیت اطمینان به هر یک از زیرسیستمهای ماهواره تخصیص داده می‌شود. برای این منظور از نظرات تخصصی مهندسان زیرسیستمها به کمک فنون تصمیم‌گیریهای چندمعیاره استفاده شده است که بخوبی تاثیر روشهای تصمیم‌گیری را در ضابطه‌مند نمودن طراحی مفهومی نشان می‌دهد.