سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرآسا آیت اللهی – دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله به معرفی روشی برای تخصیص یک طیف معین و از پیش تعیین شده مقادیر ویژه به ماتریس گذر حالت یک سیستم کنترل متناوب خواهیم پرداخت. در روش جدید ارائه شده، برای تعیین تعداد ن ماتریس پس خورد از فرم همدم برداری مربوط به سیستم های کنترل غیر متناوب استاندارد استفاده می کنیم که می توان فرم همدم برداری را نیز از روی فرم استاندارد استفاده می کنیم که می توان فرم همدم برداری را نیز از روش فرم استاندارد اشلون زوج ماتریس های سیستم و ورودی محاسبه نمود. با این فرض که زوج ماتریس های سیستم و ورودی به فرم استاندارد اشلون باشند و استفاده از فرم همدم برداری، ماتریس پس خورد (فیدبک) را به صورت پارامتری محاسبه خواهیم نمود. با بکارگیری پس خورد بدست آمده روس سیستم کنترل متناوب، مقادیر ویژه سیستم مورد نظر در طیف معین و از پیش تعیین شده ای قرار خواهند گرفت.