سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شادی سپهی – کارشناس کنترل پروژه شرکت مهندسی مشاور طوس آب

چکیده:

امروزه اهمیت و اثربخشی دانش مدیریت پروژه و نیاز به استفاده از آن قابل درک برای برای سازمانها و بنگاههای متولی پروژه می باشد . برخی از پروژه ها شامل بررسیها، تجزیه تحلیلها و تعیین اثرات طرح قبل از اجرا می باشند که پروژه های مطالعاتی نامیده می شوند . منابع انسانی، مهمترین منبع در این نوع پروژه ها و ارزنده ترین سرمایه سازمانهای آنان میباشند . لذا با توجه به تعدد پروژه ها و اشتراک منابع انسانی آنان، تخصیص درست منابع انسانی به پروژه های درست حائز اهمیت می باشد . انجام این مهم مستلزم ایجاد بستر مناسب در سطح سازمان، درک تابع هدف و محدودیتهای مرتبط از طریق شناخت وضع موجود سازمان، چشم انداز، استراتژیها و ماموریت آن، روشهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه و توانایی و هنر بکارگیری تکنیکهای آن می باشد . دانستن شیوه های مدیریت پروژه و آشنایی با مدلهای مختلف در زمینه برنامه ریزی و تخصیص منابع انسانی، دیدگاه خوبی جهت مدلسازی بنا به اقتضاء هر سازمان به وجود می آورد . برآیند تخصیص
منابع انسانی به پروژه های چندگانه مطالعاتی در قالب ماتریسی، نمایانگر مقدار ساعت مورد نیاز از هر منبع در فواصل زمانی معین می باشدکه با وجود تعاریف و شرایط مشخص در سازمان و انجام هماهنگیهای لازم، راهکارهایی نظیر تغییر تقویم کاری منابع، جابجایی و افزایش آنها، اولویت بندی پروژه ها و پذیرفتن تاخیر در اجرای برخی پروژه ها و … جهت متوازن ساختن تخصیصها و تسطیح منابع، ارائه می گردد . و با پیشرفت انجام پروژه ها، عملکرد منابع انسانی در مقاطع زمانی مشخص، اندازه گیری، با تخصیصهای قبلی مقایسه و با توجه به راهکارهای مناسب، به روزآوری می شوند .