سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد صالحی – دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا سرودی – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی احسان – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله روشی جدید جهت تخصیص تلفات شبکه انتقال، در یک سیستم قدرت تجدید ساختار شده ارائه می کند. با مدل سازی انتقال توان از ژنراتور ها با بارها به عنوان یک بازی ، سهم هر بار در تلفات انتقال به دست می آید. از آنجا که نظریه بازی از پایه ریاضی قدرتمندی برخوردار است. معیار عدالت در تخصیص تلفات کاملاً رعایت می شود. علاوه بر این، روش ارائه شده تضمین می کند، هزینه های تلفات دقیقا بازیابی می شود. نتایج شبیه سازی ها خاکی از تخصیص عادلانهتلفات و نیز برتری این روش نسبت به سایر روش های موجود می باشد.