سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود کفایتمند غیور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه موسسه شهید
حسن جهانشاهی – دکترای مهندسی صنایع – ریاست گروه صنایع و استادیار دانشگاه امام حسین ( ع )
مسعود مصدق خواه – دکترای مهندسی صنایع – معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهن

چکیده:

این مقاله تلاش می شود ، با یک مدل ذهنی که عدم قطعیت را در نظر دارد و پیچیدگیهای موجود در پروژه های واقعی IT را تا اندازه زیادی در نظر می گیرد ، روشی برای برنامه ریزی این پروژه ها ارائه شود . برای حل مساله برنامه ریزی و زمانبندی پروژه در شرایط محدود بودن منابع با بهره گیری از دو مورد از مولفه های اصلی رایانش نرم ( هوش محاسباتی ) یعنی الگوریتم ژنتیک و تئوری فازی ، روشی ارائه میشود . در این روش که روشی چند معیاره برای تخصیص منابع محدود پروژه محسوب می گردد ، کلیه پارامترهای مساله به صورت اعداد فازی در نظر گرفته می شوند و زمانبندی فعالیتها در آن بصورت موازی و مبتنی بر الگوریتم ژنتیک می باشد . ضمن تعریف دقیق مسأله و فرضها و محدودیت های آن ، محاسبات مربوط به اعداد فازی که در مدل الگوریتم ژنتیک
استفاده میگردند، تشریح می شوند و در پایان به ارائه و توصیف مدل چند معیاره پرداختهمی شود و ضمن بررسی یک مثال واقعی در حوزه IT نتایج حاصله را ارائه می گردد .