سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل هیهاتی – مرکز تحقیقات مخابرات
محمداسماعیل کلانتری – مرکز تحقیقات مخابرات

چکیده:

تخصیص کانال در سیستم GPRS انعطاف پذیر می باشد به طوری که چندین کانال می تو.اند به یک کاربر اختصاص یابد. تخصیص کانال به روشهای مختلف ایستا و پویا همراه با صف برای سرویس صوتی انجام می گیرد. در این مقاله استفاده از تقسیم بندی منابع رادیویی و در نظر گرفتن کانالهای رزرو برای سرویس صوتی و داده در روش تخصیص کانال پویا با حالتی که هیچ تقسیم بندی برای کانالها در نظر گرفته نشده باشد، مقایسه شده و تاثیر استفاده از بافر برای بسته های سرویس داده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت روش DRAQV-QDکه دارای صف برای سرویس صوتی و بافر داده است به عنوان بهترین روش در بین روشهای عنوان شده معرفی می شود.