سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی برادران هاشمی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
حمید بیگی –
محمد رضا میبدی –

چکیده:

یکی از موضوعات اساسی در شبکه های سلولی، تخصیص کانال به درخواستها می باشد. محدود بودن تعداد کانالهای شبکه های سلولی، تخصیص بهینه کانالها را ضروری می سازد. در این مقاله یک الگوریتم تخصیص کانال پویا مبتنی بر اتوماتای یادگیر که بصورت توزیع شده عمل می کند، ارائه شده است. نتایج شبیه سازی کامپیوتری نشان می دهد که با رعایت شرط تداخل، احتمال رد درخواستها در الگوریتم پیشنهادی نزدیک به احتمال رد درخواستها در روش نخستین کانال آزاد، روش تفکیک کانال و روش تخصیص کانال با استفاده از یادگیری تقویتی می باشد. مزیت عمده الگوریتم پیشنهادی، هزینه سربار پایین پیغامهای کنترلی تبادل شده است که به شبکه تحمیل می کند. همچنین الگوریتم پیشنهادی با ایجاد یک الگوی کانال مناسب برایسلولهای شبکه، انتخاب کانالها را با انجام محاسبات کمتری انجام می دهد.