مقاله تخطئه و تصويب از نظر غزالي و اصوليين امامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جاويدان خرد از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تخطئه و تصويب از نظر غزالي و اصوليين امامي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غزالي
مقاله تخطئه و تصويب
مقاله مصوبه
مقاله مخطئه
مقاله فقه شيعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق داماد سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مباحثي که در علم اصول فقه شيعي به نحو تطبيقي و مقايسه اي مورد بحث قرار گرفته مبحث ” تخطئه و تصويب” است .فقهاي شيعي امامي دراين مساله با مکاتب اهل سنت به گفتگو نشسته و به گونه اي موضع گيري کرده اند که از مختصات و منفردات طرفين شده است. اشعريان و دسته قليلي از معتزله مي گفتند خدواند در عالم واقع حکمي ندارد بلکه حکم خدا همان است که آرا صاحب نظران بر آن مستقر مي گردد. بنابراين هيچ گاه مجتهدان خطا نمي کنند .اين نظريه را تصويب و پيروان آن را “مصوِبه”  مي نامند. صاحبان نظريه مقابل مي گويند خداوند احکامي در واقع دارد و مجتهدان ممکن است به آنها برسند و ممکن است خطا کنند، پيروان اين نظريه را “مخطئه”  مي گويند.
غزالي از نامداران مکتب اشعري و طرفدار سرسخت نظريه تصويب است. علي الظاهر قدمت اين نزاع به قرون اوليه تاريخ تکوين فقه نمي رسد و بيشتر ناشي از گرم شدن بازار نظريه پردازان کلامي است، و به طور کلي بيش ازآنکه موضوع از مباحث فقهي باشد، بعدکلامي دارد. اصول مدعا چه بوده است؟ و ريشه هاي نزاع چيست؟ و بالاخره دغدغه خاطر گروه هاي دنبال کننده مساله چه مي تواند باشد؟