سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا عزیزی – معاونت راهنمایی و رانندگی استان فارس

چکیده:

بی توجهی به مقررات راهنما یی و رانندگی و قانون گریزی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه جوامع میباشد که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان و نوع آن متفاوت خواهد بود.آمار حوادث ترافیکی در ایران موید میزان بالا و غیرمتعارف تخلفات رانندگی در ایران است که هر ساله زیان های غیرجبران اقتصادی و آسیب های اجتماعی را باعث میگردد. گرچه در بروز تخلفات رانندگی عواملی محیطی کنترلی و اجرایی عدم تناسب ساختارها ی مواصلاتی با تعداد خودروها و واحدها ی عبور و مرور و… نیز دخیل میباشد، اما علل انسانی به عنوان اصلی ترین عامل علاوه بر این که بالاترین درصد علت تخلفات است میتواند عاملی موثر در جهت تعدیل و رفع سایر نواقص و کمبودها باشد. لذا پیش گیری از تخلفات که فقط به واسطه بی توجهی و بی مبالاتی عامل انسانی صورت میگیرد، به عنوان شاخصی اسا سی در پیش گیری و تعدیل حوادث ترافیکی موثر خواهد است. براین اساس به نظر میرسد ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه علل و انگیزه های بروز تخلفات توسط رانندگان و ریشه یابی آ نها، برنامه هایی نیز در جهت رفع موارد تدوین و اجرا نمود و در کنار آن با استفاده از رو ش های گوناگون اقدام به کنترل عامل انسانی به خصوص رانندگان بی توجه و بی مبالات نمود.