مقاله تخليص پراکسيداز سويا و بررسي ويژگي هاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تخليص پراکسيداز سويا و بررسي ويژگي هاي آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسيداز سويا
مقاله تخليص
مقاله استخراج دوفازي آبي
مقاله ژل صافي
مقاله پلي اتيلن گليکول
مقاله سفادکس G-200

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: عالم زاده ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخليص پاره اي به روش سيستم دوفازي آبي براي پراکسيداز به دست آمده از پوسته دانه سويا بهينه سازي شد. تغيير در ترکيب فاز و غلظت سديم کلريد باعث کاهش قابل قبول در حجم و تفکيک انتخابي آنزيم استخراج شده گرديد. آنزيم به وسيله سامانه پلي اتيلن گليکول / آمونيم سولفات / سديم کلريدw/v) ،۲۴ ،۷٫۳ ،۲  درصد) و پس از آن به وسيله ستون سفادکس G-200 تا ۳۱ مرتبه تخليص شد. وزن مولکولي آنزيم به وسيله روش الکتروفورز بر روي ژل سديم دودسيل سولفات پلي آکريل آميد حدود ۳۶ کيلو دالتون تخمين زده شد. آنزيم تا دماي ۸۵ درجه سانتي گراد پايدار است و فعاليت بهينه خود را در دماي ۶۵ درجه سانتيگراد نشان داد. آنزيم در گستره pH از ۳ تا ۹ پايدار است و pH بهينه آن در ۶ است. با استفاده از هيدروژن پراکسيد به عنوان سوبسترا، مقدارهاي Km و Vmax به ترتيب ۰٫۲۳ ميلي مولار و ۰٫۳۲ (dA/min، جذب در ۵۱۰ نانومتر) است.