سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا بختیاری – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمد فانزی قاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مسعود فلاح پور – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
زهره عمیدی – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در این بررسی آنزیم اوره آز تولید شده توسط آسپرژیلوس نایجر PTCC5011 طی دو مرحله با کمک سولفات آمونیوم و کروماتئگرافی تعویض یونی ۱۳۵/۲ برابر تخلیص شد. فعالیت اختصاصی آنزیم معادل ۱۸۴۵ میکرومول به ازای میلی گرم پروتئین است. در الکتروفورز به کمک ژل پلی اکریل آمیدیک زیر واحد مربوط به آنزیم اوره آز با وزن مولکولی در حدود ۸۵۰۰۰ دالتون مشخص گردید. Km برای اوره معادل ۲/۴۴ به دست آمد. نتایج نشان داد که اضافه کردن نمک کلرید سدیم قبل از شروع پروسه خالص سازی نقش مؤثری در حفظ فعالیت آنزیم دارد. مطالعات نشان داد وجود دو مرکاپتواتانل و EDTA نیز نقش مهمی در حفظ پایداری آنزیم دارد و حذف آنها از بافرها موجب کتهش شدید فعالیت آنزیم طی پروسه تخلیص می شود. پس از خالص سازی در حدود ۴۴% فعالیت اولیه آنزیم حفظ شد که این میزان نسبت به مطالعات اسمیت و همکاران در حدود ۲۵% بیشتر است.