سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد بابا شمسی – پژوهشکده ابن سینا و جهاد علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه معرفهای طبی و فرا
نبی الله لطفی قشلاقی – پژوهشکده ابن سینا و جهاد علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه معرفهای طبی و فرا

چکیده:

پروتئین واکنش گرC یا (CRP) یکی از اجزاء طبیعی و به مقدار بسیار اندک سرم است که غلظت آن در تمامی شرایط با التهاب و تخریب بافتی افزایش می یابد. این پروتئین در کبد تولید می شود. میزان طبیعی آن در افراد بالغ حدود ۸/. الب ۵ میکروگرم در میلی لیتر خون است. اما در التهاب ناشی از عفونت باکتریایی و جراحت ها به سرعت تا ۱۰۰۰ برابر افزایش می یابد. اندازه گیری CRP به عنوان نشانگر در بیماریهایی نظیر سرطان ها، رماتیسم مفصلی و غیره بسیار مفید است. ما CRP را از مایع آسیت به طریق جذب سطحی استخراج نموده و با روش شلات یون کلسیم خالص کردیم. سپس خرگوش ها را با CRP خالص شده ایمن نموده و lgG به دو روش رسوب دهی نمکی به همراه کروماتوگرافی تعویض یونی و نیز عبور مستقیم سرم از روی ستون تعویض یونی خالص گردید. خلوص به روش الکتروفوز SDS-PAGE به اثبات رسید. در مرحله بعد آنتی بادی خالص شده در یک الایزای (ELISA) رقابتی جهت سنجش CRP در یک محدوده ۱۰۰- ۰/۳ µg در میلی لیتر خون به کار گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد که این روش به روش اگلوتبناسیون لاتکس ارجهیت داشته و می تواند در اندازه گیری کمی CRP مورد استفاده قرار گیرد.