مقاله تخمين آب اضافي مصرف شده در بخش کشاورزي (مطالعه موردي: بخش زراعت شهرستان بشرويه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: تخمين آب اضافي مصرف شده در بخش کشاورزي (مطالعه موردي: بخش زراعت شهرستان بشرويه)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب اضافي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله مديريت منابع آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كنعاني تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود برداشتهاي متفاوت نسبت به مقوله کارايي در ارتباط با آب مصرفي در بخش کشاورزي ممکن است از توسعه مناسب سياست هاي حفظ منابع آب جلوگيري کند، خصوصا هنگامي که تاکيد بر افزايش کارايي مصرف آب از طريق بهبود در سيستم هاي آبياري باشد. هدف اصلي مطالعه حاضر برآورد مقدار آب اضافي مصرف شده براي نمونه اي متشکل از ۱۵ مزرعه به روش تصادفي ساده واقع در استان خراسان جنوبي بين سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ با استفاده از رهيافت تحليل پوششي داده ها مي ‌باشد نتايج نشان داد که ارتباط بسيار ضعيفي بين سيستم هاي آبياري و مقدار مصرف آب اضافي وجود دارد. مديريت نقش موثري در کارايي آب مصرفي نشان داد رابطه مثبتي بين مقدار آب اضافي و سن کشاورز و نيز رابطه منفي بين مقدار آب اضافي و اندازه زمين ديده شد. همچنين تفاوت هايي در مقدار آب اضافي مصرف شده ميان مزارع واقع شده در دو موقعيت مکاني مختلف (بخش شرقي و جنوبي) نيز نشان داده شد. با توجه به يافته ها، مزارع کارا مي ‌تواند به عنوان معياري جهت بهبود کارايي آب آبياري در منطقه مورد مطالعه، مورد توجه قرار بگيرند.