مقاله تخمين آزمايشگاهي وضعيت نيتروژن برگ چغندرقند با استفاده از پردازش تصاوير رنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: تخمين آزمايشگاهي وضعيت نيتروژن برگ چغندرقند با استفاده از پردازش تصاوير رنگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش تصوير
مقاله چغندرقند
مقاله كشاورزي دقيق
مقاله كلروفيل سنج
مقاله مديريت كوددهي
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مقدم پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حداددرفشي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته ماهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاربرد تكنولوژي كوددهي متغير نيتروژن در مزرعه يكي از محورهاي اصلي مديريت دقيق محصول مي باشد كه راندمان كوددهي را افزايش داده و باعث كاهش آلودگي هاي زيست محيطي مي گردد. استفاده از اين تكنولوژي، نيازمند تعيين دقيق و لحظه اي وضعيت نيتروژن گياه در مزرعه مي باشد. در اين تحقيق براي اولين بار، از روش پردازش تصاوير رنگي براي تعيين وضعيت نيتروژن برگ هاي چغندرقند استفاده شده است. آزمايش ها در اتاق فيتوترون انجام و شش سطح مختلف كوددهي (۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ كيلوگرم بر هكتار) در پنج تكرار براي چغندرقند كه در گلدان هاي پلاستيكي به قطر ۲۲ سانتي متر كشت شده بودند، در نظر گرفته شد. كلروفيل برگ توسط دستگاه كلروفيل سنج اندازه گيري گرديد. دو فضاي رنگي و يك فضاي سطح خاكستري براي تخمين مقدار كلروفيل برگ بر اساس تصوير گرفته شده توسط دوربين ديجيتالي به كار گرفته شد. مدل سطح خاكستري رابطه خوبي با مقدار كلروفيل برگ نشان داد (R2=0.79) و نيز زمان كم تري براي پردازش تصوير نياز داشت (تقريبا نصف زمان پردازش تصوير در فضاي رنگي) اما مدل ۲R-B در فضاي رنگي بيش ترين همبستگي را براي تخمين مقدار كلروفيل برگ نشان داد (R2=0.93).