مقاله تخمين تابع تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل با استفاده از الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تخمين تابع تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل با استفاده از الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي بنزين
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله پيش بيني
مقاله حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف فرآورده هاي نفتي سبک به ويژه بنزين، با در نظر گرفتن اهميت آن در بخش حمل و نقل، نقش اساسي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها ايفا مي کند. بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بنزين در جهت شناخت دقيق و صحيح از ساختار رفتاري مصرف، به منظور برنامه ريزي دقيق در راستاي تحقق اهداف مورنظر، امري ضروري است. در اين مقاله با استفاده از تکنيک الگوريتم ژنتيک، به تخمين تابع تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل براي دوره (۱۳۵۳-۸۵) در قالب معادلات خطي، درجه دو و نمايي پرداخته شده و با انتخاب بهترين مدل تخمين براساس معيارهاي مرسوم، تقاضاي بنزين در بخش حمل و نقل تحت سناريوهاي مختلف تا سال ۱۴۰۴ پيش بيني شده است. در اين مقاله تقاضاي بنزين تابعي از توليد ناخالص داخلي، قيمت بنزين، جمعيت، تعداد خودروهاي بنزين سوز، عمر متوسط خودرو و راندمان مصرف در نظر گرفته شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که مدل درجه دو از دقت بالايي نسبت به ساير مدل ها در تخمين تقاضاي بنزين برخوردار است.