مقاله تخمين تاخير شبکه در سيستمهاي کنترلي و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مديريت ارسال اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تخمين تاخير شبکه در سيستمهاي کنترلي و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مديريت ارسال اطلاعات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستمهاي کنترل شبکه
مقاله فيلتر کالمن توسعه يافته
مقاله مديريت ارسال
مقاله ضريب اولويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرپور اميرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: پريز ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا اثرات شبکه بطور همزمان در معادلات سيستم کنترل مدل مي شوند، عملکرد سيستم کنترل در هنگام استفاده از شبکه مورد بررسي قرار گرفته و يک کران بالا براي اثرات شبکه بطوريکه سيستم کنترلي عملکرد مطلوبي داشته باشد، بيان مي گردد. در ادامه با در نظر گرفتن تاخير شبکه بصورت يک متغير تصادفي و ارايه يک مدل مناسب در معادلات سيستم كنترل شبكه براي آن، يک تخمين بصورت لحظه اي از اين اثر با استفاده از طراحي فيلتر کالمن توسعه يافته، بدست آورده مي شود. در انتها در راستاي کاهش اثرات شبکه، الگوريتمي مناسب جهت ارسال اطلاعات، ارايه مي گردد.