مقاله تخمين تبخير – تعرق گياه مرجع درون گل خانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تخمين تبخير – تعرق گياه مرجع درون گل خانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبخير – تعرق گياه مرجع
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله گل خانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي فر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بيات كاميار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شبکه هاي عصبي مصنوعي کاربرد بسياري در مسايل مختلف مهندسي آب که رابطه و الگوي مشخصي بين عوامل موثر بر وقوع يک پديده وجود ندارد، پيدا کرده اند. در اين پژوهش جهت تخمين تبخير- تعرق مرجع داخل گل خانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي، از داده هاي هواشناسي اندازه گيري شده داخل گل خانه و همچنين داده هاي اندازه گيري شده خارج گل خانه استفاده گرديد. در اين پژوهش از شبکه هاي عصبي مصنوعي با ساختار پرسپترون چند لايه و الگوريتم يادگيري پس انتشار خطا با يک لايه پنهان جهت تخمين تبخير – تعرق گياه مرجع استفاده شد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي مي توان تبخير – تعرق گياه مرجع (ET.) را با دقت مناسبي تخمين زد. شبکه عصبي مصنوعي با ورودي هاي تابش خارج از جو، دماي حداقل و حداکثر اندازه گيري شده، ساعت آفتابي و فشار بخار واقعي محاسبه شده در داخل گل خانه با جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE) برابر ۱/۱ ميلي متر در روز بهترين نتيجه را جهت تخمين ET. ارايه داد. اين عمل براي داده هاي خارج از گل خانه نيز انجام شد که شبکه هاي عصبي مصنوعي با داده هاي ورودي دماي حداقل و حداکثر و ساعت آفتابي اندازه گيري شده در خارج از گل خانه با RMSE برابر ۰۱/۱ ميلي متر در روز، بهترين نتيجه را جهت تخمين ET. ارايه داد.