مقاله تخمين تغذيه آب زيرزميني زير حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۲ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تخمين تغذيه آب زيرزميني زير حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه آب زيرزميني
مقاله تعادل آب زيرزميني
مقاله بارندگي
مقاله ناحيه خشک
مقاله کرون
مقاله CRD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني گردفرامرزي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي كوپايي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مدل سازي و مديريت منابع آب، تعيين تغذيه خالص آب زيرزميني امري ضروري است. مدل حرکت تجمعي بارش که بر اساس تعادل آب زيرزميني است، به دليل سادگي و حداقل نياز به پارامترهاي تصادفي، به طور گسترده براي تخمين تغذيه آب زيرزميني به کار مي رود. بارندگي مهم ترين منبع تغذيه آب زيرزميني در حوضه کرون واقع در اصفهان به شمار مي رود. منطقه مورد مطالعه در ناحيه خشک و نيمه خشک قرار گرفته و به جز بارندگي منبع ديگري براي تغذيه آبهاي زيرزميني وجود ندارد. تخمين تغذيه آبهاي زيرزميني از بارندگي کار ساده اي نيست زيرا به پارامترهاي نامعلومي وابسته است. در اين تحقيق از مدل CRD به منظور تغذيه آب زيرزميني حوضه کرون استفاده شد. اين مدل نسبت به ديگر روشهاي کلاسيک تخمين تغذيه آبهاي زيرزميني به داده هاي زيادي نياز ندارد. بهينه کردن اين روش با کوچک کردن جذر ميانگين مربع خطا بين داده هاي اندازه گيري شده و محاسبه شده سطح ايستابي، انجام شد. بر اساس مدل CRD، ميانگين سالانه تغذيه آب زيرزميني از طريق بارندگي در زيرحوضه کرون در استان اصفهان حدود ۴۸٫۷ ميليون متر مکعب برآورد گرديد.