مقاله تخمين خطي معادل رفتار خاک در حوزه فرکانس در جنوب شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۷۸ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: تخمين خطي معادل رفتار خاک در حوزه فرکانس در جنوب شهر يزد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنوب يزد
مقاله ضريب تشديد
مقاله ژئوتکنيک لرزه اي
مقاله اثر ساختگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديب احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل حرکت زمين در جنوب شهر يزد با استفاده از داده هاي ژئوتکنيکي، پروفيل هاي لرزه اي درون گمانه اي، توان جنبش نيرومند زمين و انتخاب شتابنگاشت هاي مناسب در حوزه فرکانس انجام و براي رسيدن به تخمين غيرخطي پاسخ غير الاستيک خاک و ارایه تخمين خطي معادل، از يک حلقه تکرار استفاده گرديد. رفتار غير خطي استرس – استرين خاک به اين معناست که مدول برشي در امتداد مسيرهاي مختلف تغيير مي کند. بيشينه شتاب جنبش زمين در سنگ بستر براي دوره بازگشت ۴۷۵ سال برابر با۰٫۲۱۹ g  در تحليل ها مورد استفاده قرار گرفت. در محل گمانه نماينده براي دوره بازگشت ۴۷۵ سال، فرکانس تشديد ۳٫۴ و ضريب تشديد آبرفت ۱٫۴ به دست آمد. بر اساس نتايج مدول هاي تحليل شده، اکثر مدل ها تقريبا، ضريب تشديد را در محدوده فرکانس ۵ هرتز نشان مي دهد. بر اساس ميانگين ضرايب و فرکانس هاي تشديد به دست آمده از تمام مدل ها، دامنه امواج برشي در فرکانس بين ۳ تا ۴ هرتز با ضريب ۱٫۶ دچار تشديد مي شوند. سرعت موج برشي ميانگين تا عمق ۳۰ متري اين گمانه معادل ۳۶۰ متربرثانيه است.