مقاله تخمين رابطه ميان قيمت نفت خام و گاز طبيعي مايع شده (LNG)، با استفاده از مدل تصحيح خطا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۹۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تخمين رابطه ميان قيمت نفت خام و گاز طبيعي مايع شده (LNG)، با استفاده از مدل تصحيح خطا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت نفت خام
مقاله گاز طبيعي مايع شده
مقاله مدل تصحيح خطا
مقاله قاعده سرانگشتي
مقاله اقتصاد سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوركيايي اسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش مرسوم قيمت گذاري گاز فرض مي كند كه قيمت گاز طبيعي رابطه نزديكي با قيمت نفت خام دارد و از نوسانات آن پيروي مي كند. به همين دليل طي سال هاي متمادي در قيمت گذاري گاز طبيعي، قيمت اين محصول تابعي از قيمت نفت خام در نظر گرفته شده است. بررسي روند تاريخي قيمت هاي نفت و گاز در بازارهاي منطقه اي نيز نشان از هم سويي روند دو متغير با يكديگر دارد. اين مقاله درصدد آن است تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادسنجي، رابطه مذكور را تبيين و ثبات آن را مورد آزمون قرار دهد. براي اين منظور پس از اشاره به قاعده هاي سرانگشتي موجود در تخمين قيمت گاز و برآورد رابطه رگرسيوني ساده بين قيمت گاز و قيمت نفت خام، اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهيم كه آيا رابطه رگرسيوني ساده قادر به ارايه تخميني بدون تورش و كارا از قيمت هاي گاز است. سرانجام با پيشنهاد مدل تصحيح خطا، تخميني كاراتر از رابطه بلند مدت ميان قيمت نفت خام و قيمت گاز طبيعي ارايه مي شود.