مقاله تخمين رسوب معلق رودخانه بهشت آباد با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تخمين رسوب معلق رودخانه بهشت آباد با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار معلق
مقاله شبكه عصبي مصنوعي
مقاله پرسپترون
مقاله پس انتشار خطا
مقاله حوزه آبخيز بهشت آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي ابوطالب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود پارامترهاي موثر زياد و همچنين دامنه وسيع تغييرات غلظت بار معلق، استفاده از روش هاي موجود مانند منحني هاي سنجه رسوب را محدود، و لزوم استفاده از روش هاي نوين مانند شبكه هاي عصبي مصنوعي را ايجاب مي كند. بنابراين در اين پژوهش از سه تركيب مختلف ورودي براي تخمين دبي بار معلق رسوب استفاده گرديد. در حالت اول همانند روش منحني سنجه رسوب، دبي بار معلق رسوب تنها تابعي از دبي جريان همان روز در نظر گرفته شد. در حالت دوم دبي بار معلق رسوب علاوه بر دبي جريان همان روز، تابعي از دبي جريان روز قبل نيز در نظر گرفته شد. در نهايت در حالت سوم دبي بار معلق رسوب علاوه بر دبي جريان همان روز، تابعي از دبي جريان روز قبل و دو روز قبل نيز در نظر گرفته شد و تخمين آنها با نتايج منحني سنجه مقايسه گرديد. نتايج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی با ضريب تبيين ۰٫۹۸، مربع خطاي متوسط ۰٫۰۰۱ از دقت بالاتري نسبت به روش منحنی سنجه با ضريب تبيين ۰٫۷۷۸ و مربع خطاي متوسط ۰٫۰۴۳ برای تخمين بار معلق رسوب رودخانه بهشت آباد از سرشاخه هاي رودخانه كارون برخوردار بود.